From postwar to postmodern: art in Japan 1945-1989 : primary documents

Other Authors: Chong, Doryun.; Lowry, Glenn D.; Farrelly, Gwen; Chong, Doryun; Harootunian, Harry; Hayashi, Michio; Shunsuke, Matsumoto; Winther-Tamaki, Bert; Hiroshi, Katsuragawa; Taro, Okamoto; Yoshida, Ken; Kiyoteru, Hanada; Kobo, Abe; Mitsuda, Yuri; Masao, Tanaka; Ken, Domon; Jiro, Oyamada; Noboru, Kawazoe; Shuzo, Takiguchi; Yusuke, Nakahara; Yayoi, Kusama; Shozo, Kitadai; Jiro, Yoshihara; Shozo, Shimamoto; Tapie, Michel; Ichiro, Hariu; Atsushi, Miyakawa; Tomii, Reiko; Yoshiaki, Tono; Imura, Yasuko; Ushio, Nakazawa; Ono, Yoko; Shozo, Nagano; Toshio, Matsumoto; Koen, Shigemori; Yonosuke, Natori; Shomei, Tomatsu; Kiyonori, Kikutake; Iguchi, Toshino; Kisho, Kurokawa; Kazuo, Shinohara; Sumitomo, Fumihiko; Genpei, Akasegawa; Shunsuke, Tsurumi; Yoshimoto, Midori; Tatsuhiko, Shibusawa; Yoshie, Yoshida; Yutaka, Matsuzawa; Junzo, Ishiko; Kaneko, Ryuichi; Takahiko, Okada; Koji, Taki; Ufan, Lee; Kishio, Suga; Toshiaki, Minemura; Yasunao, Tone; Kajiya, Kenji; Kosai, Hori; Yoshitake, Mika; Takuma, Nakahira; Naoyoshi, Hikosaka; Arata, Tani; Yuichiro, Kojiro; Igarashi, Taro; Takashi, Hasegawa; Hakudo, Kobayashi; Nakajima, Izumi; Teruo, Fujieda; Matsui, Midori; Shigeo, Chiba; Keiji, Usami; Nobuyoshi, Araki; Akiko, Hyuga; Tatehata, Akira; Arata, Isozaki; Fumihiko, Maki; Toyo, Ito; Antonelli, Paola; Tomoaki, Ishihara; Shin'ichiro, Osaki; Hasegawa, Yuko; Type, Dumb; London, Barbara; Toshikatsu, Endo; Tadashi, Kawamata; Masaki, Motoi; Hiroshi, Ichikawa; Junji, Ito; Tezuka, Miwako; Kazu, Kaido; Akira, Tatehata
Format: Book
Language: English
Published: New York, N.Y. : Durham, N.C. : Museum of Modern Art ; 2012.
Distributed by Duke Univ Press,
Subjects:

B Carpenter

Call Number Status
N7355.4 .F76 2012 Available |Request

H Magill Art

Call Number Status
N7355.4 .F76 2012 Available |Request

S McCabe

Call Number Status
N7355.4 .F76 2012 Available |Request