Hong gao liang = Red sorghum

Story told by a young boy about the forced marriage of the woman who became his grandmother first to the leprous owner of a winery, then after his death to a local ruffian who first rapes her. She becomes the head of the winery, lives with the boy's father, and the entire winery community unite...

Full description

Corporate Author: Xi'an dian ying zhi pian chang.
Other Authors: Zhang, Yimou.; Chen, Jianyu.; Zhu, Wei.; Mo, Yan, 1955-; Gong, Li, 1965-; Jiang, Wen, 1963-; Teng, Rujun.; Xi'an dian ying zhi pian chang lu yin lu xiang chu ban she.
Format: DVD
Language: Chinese
Published: [Xian] : Guangzhou : Xian dian ying zhi pian chang lu yin lu xiang chu ban she ; 2005
Guangzhou xin sheng wen hua chuan bo you xian gong si fa xing,
Series: Zhongguo jing dian dian ying jing xuan = Chinese classic movie is carefully selected.
Jing dian dian ying = Classic movie.
Subjects: